Il-Pont

Dawn l-ahhar xhur rajna t-twelid ta’ rivista letterarja bl-isem ta’ Il-Pont. L-editur tar-rivista huwa Patrick J. Sammut.  Sammut sab l-ghajnuna ta’ Hilary Spiteri ghad-disinn u Omar Seguna ghall-aspett teknologiku.

Bla dubju, ilu jinhass il-bzonn ta’ rivista bhal din.  Il-Pont jipprova jzomm il-qarrejja tieghu aggornati ma’ dak kollu li qed jigri fil-kamp letterarju lokali.  Ma jonqsux ukoll artikli provokattivi u diskussjonijiet fuq temi letterarji. 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s