Gheziez Membri tal-Ghaqda Poeti Maltin u Hbieb tal-Poezija

Minghand Patrick Sammut

Kemm infakkarkom li ghada l-Gimgha, 23 ta’ April, 2010, fis-7.30pm l-GhPM ha ttella’ Lejla ta’ Poezija ohra, din id-darba f’kooperazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa.

Il-post fejn se ssir din l-attivita` huwa fis-Sala tal-Iskola Primarja. Kulhadd huwa mistieden u gibu l-poeziji taghkom halli taqrawhom.

Attivita’ ohra mill-Ghaqda Poeti Maltin:

PREŻENTAZZJONI TAL-PREMJU INTERNAZZJONALI TAL-POEŻIJA NOSSIDE 2010
U LEJLA INTERNAZZJONALI TAL-POEŻIJA.

Nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Mejju 2010, fis-7 p.m., l-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Istitut Taljan tal-Kultura, se ttella’ Lejla Internazzjonali ta’ Poeżija. Il-viċi-President tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, bħala Delegat tal-Premju Internazzjonali tal-Poeżija Nosside għal Malta, se jippreżenta s-XXVI Edizzjoni ta’ dan il-Premju prestiġġjuż li fetaħ f’Marzu u jagħlaq fl-aħħar ta’ Ġunju li ġej. Wara l-membri tal-Għ.P.M. u l-pubbliku in ġenerali huma mistednin jieħdu sehem billi jaqraw il-poeżiji tagħhom b’ilsna differenti, anki jekk poeżiji bit-Taljan jiġu apprezzati ħafna. Kulħadd huwa mistieden. Post: Istituto Italiano di Kultura, Pjazza San Ġorġ, il-Belt Valletta.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s