Minghand Miriam Cassar

Insellmilkom,

Kemm nghidilkom li nhar il-Gimgha 9 t’April, VersAghtini se jkunu l-mistieden tal-Kunsill Lokali ta’ Hal Safi, fejn se nkunu qed intellghu festival letterarju mhawwar bid-Djalleti u l-Ghana, bhala parti mill-attivitajiet biex jitfakkar Jum Hal Safi.

Min minnkom jista’ jigi sabiex jaqra xi silta, kemm tibghatu tghiduli, jekk joghgobkom, u hallu f’idi sabiex il-qari jasal ghandkom.

F’din il-lejla se tkun ghaddejja ukoll il-kompetizzjoni tal-inbid.

Ghan-naha tal-Ghana se jkun qed jiehu hsieb il-kitarrist Salvu Tanti- waqt li min-naha ta’ VersAghtini se jkollna siltiet ta’ muzika originali fuq il-kitarra minn Nancy Abela, u Ghana fil-Gholi minn Yvette Buhagiar

Nittama li nara hafna minnkom.
Tislijiet u
Grazzi dejjem
Miriam
VersAghtini
Il-Kelma Maltija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s