ORESTE CALLEJA INTERVISTAT

Is-sensiela ta’ intervisti ma’ kittieba ewlenin – IS-SIEGHA TAL-KITTIEBA – tkompli nhar il-Hamis 7 ta’ Jannar 2010 wara waqfa qasira ghall-festi. Fis-7.30pm, fis-Sala tal-Muzika tal-Kavallier ta’ San Gakbu, Dr Marco Galea jintervista live lid-drammaturgu Oreste Calleja.

Calleja huwa maghruf l-aktar ghad-drammi tieghu miktubin fis-snin sittin u sebghin, partikolarment id-drammi migbura fil-ktieb Erba’ Drammi. Fl-1974 Calleja emigra lejn il-Kanada mnejn irritorna fil-bidu tas-snin disghin u rega’ beda jkun attiv fil-kitba ghall-palk. Fl-2002 u l-2004 Calleja rebah il-premju letterarju ghad-drammi tieghu Il-Festa bil-Bandieri u Pawlu Redux.

Sharon Bezzina taqra siltiet minn xoghlijiet ta’ Calleja u jkun hemm kumment muzikali minn Alex Vella Gregory.

Id-dhul ghall-intervista huwa, bhas-soltu, b’xejn.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s