Lino Spiteri bin-Novella tieghu ghall-Milied

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20091220/opinion/a-candle-in-the-chapel

Mark Anthony Falzon dwar l-ahhar ktieb ta’ Mario Azzopardi
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20091220/opinion/beware-deus-ridens

Edizzjoni ohra tal-Journal of Maltese History
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20091220/education/new-edition-of-maltese-history-journal

Merlin Library Ltd habbru li Gnien tad-Dmugh ta’ Simon Bartolo u Loranne Vella biegh 1500 kopja f’gurnata.

Il-Ktieb l-isbah Rigal ghall-Milied

http://www.maltamediaonline.com/?p=17922

How I Write Alfred Sant
http://www.independent.com.mt/news.asp?newsitemid=98935

Thabbar li l-ktieb Inservi hu sold out u mistenni li jkun hemm edizzjoni ohra fix-xhur li gejjin. Sadanittant, Pin ippubblikat Glorious Food ta’ Gloria Mizzi.

Il-kittieb Carmel Scicluna kiteb f’Il-Mument tal-Hadd 20 ta’ Dicembru li hu favur ic-censura tad-dagha fl-istejjer.

Joe Mifsud ippubblika l-ktieb Betlehem Fi Qtiegh il-Qalb it-Tama.

Tuse Costa ppubblika mill-gdid Dak l-Imbierek ta’ Kappillan li hareg iktar minn 30 sena ilu.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s