Rena Balzan taht il-Lenti

Nhar il-Hamis 26 ta’ Novembru 2009, fis-7.30pm, fis-sala tal-Muzika tal-Kavallier ta’ San Gakbu,Rena Balzan taghti intervista lil Simone Galea.

Din l-intervista tahbat ir-raba’ wahda mis-sensiela ta’ intervisti “Is-Siegha tal-Kittieba”, wara l-intervisti ma’ Pierre Mejlak, Maria Grech Ganado u Albert Marshall.

Rena Balzan hija professur fid-Dipartiment tal-Bijologija fl-Universita’. Hija ghandha dottorat fil-Bijoteknologija u l-Bijologija Molekulari. Minbarra li hija maghrufa fil-qasam tal-bijologija din ix-xjentista hija wahda mill-kittieba ewlenin tas-snin sebghin u minbarra ghadd ta’ poeziji hija ppubblikat ukoll erba’ rumanzi.

Bhalma saret it-tradizzjoni ta’ dawn l-intervisti, Rena Balzan se taghlaq is-siegha taghha billi taqra xoghol gdid li ghadu ma giex ippubblikat.

L-attrici Sharon Bezzina taqra siltiet ohrajn ta’ Rena Balzan u l-pubbliku, bhas-soltu, ikollu l-opportunita’ li jaghmel l-interventi tieghu.

Id-dħul huwa b’xejn.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s